Maureen Channoo – Inspectie van het Onderwijs

Marijke was dagvoorzitter op het congres De Staat van het Onderwijs. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering hadden we hier met een professional te maken. Marijke nam met veel interesse de inhoudelijke informatie tot zich, las zich goed in, dacht graag mee over de inrichting en invulling van het congres, was zeer toegankelijk en bereidde zich uitstekend voor. Ook toen relevante informatie en embargo stukken last minute werden aangeleverd, wist Marijke hier op een goede manier mee om te gaan. Kenmerkend zijn haar gedrevenheid, hart voor het onderwijs en improvisatievermogen.