Waar kun je me vinden in september 2019?

6 september
Dagvoorzitter Dehora

13 september
Dagvoorzitter bestuurlijk overleg klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland

17 september
Dagvoorzitter VNO NCW

18 september
Dagvoorzitter WGZ

19 september
Dagvoorzitter ontwerptafel Beschermd Wonen

23 september
Dagvoorzitter VNO NCW Den Haag

26 september
Dagvoorzitter SAM& tegen armoede

1 oktober
Dagvoorzitter OVAL

3 oktober `
Dagvoorzitter Franchise Congres